Individuel rådgivning til dig som fagperson

Kunne du tænke dig at arbejde med din kropslige forankring i forhold til dit professionelle liv, som pædagog, socialrådgiver, psykoterapeut eller lign.; så du i større grad oplever, at din krop støtter dig i hverdagen.
Jeg tilbyder individuelle forløb med SE® behandling og SOMA kropsterapi.
Kontakt mig for yderligere.

Rådgivning / Psykoedukation til fagpersoner ift. voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Jeg har i flere år arbejdet som specialist gennem VISO og trækker på min praksis-erfaring fra bl.a. flere års arbejde i Støttecenter mod Incest og i CSM Øst.

Jeg tilbyder konsultative forløb til fagpersoner ift. voksne klienter med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Kontakt mig for yderligere.

Du kan her læse udtalelse fra fagperson, på et psykiatrisk bosted i Holbæk, vedr. et konsultativt forløb, som jeg har afholdt hos dem.

“Vi gennemgik et konsultativt forløb à tre gange med Lene Arsberg, omkring en beboers problemstillinger med hashmisbrug og følger efter seksuelt misbrug, hvor både pædagogiske medarbejdere omkring borgeren, ledelse og sagsbehandler deltog.

Lene gennemgik nogle overordnede teoretiske begreber, generel viden om senfølger, påvirkningsfænomener mm.; og hun gjorde det herefter muligt for os at koble disse begreber sammen med vores borger og vores egen pædagogiske praksis på en meget relevant og anvendelig måde.

Jeg oplevede, Lene var meget professionel omkring at indkredse, hvad vi havde brug for, forberede os; samt sætte; og ikke mindst, holde rammerne for forløbet.

Lene var god til at svare på spørgsmål samt stille spørgsmål til os. Dermed skabte hun plads til refleksion, og øget bevidsthed om vores egne tanker omkring og handlinger, i samspillet med borgeren; og ikke mindst med hinanden, hvilket jo er yderst vigtigt.

Jeg fik stort fagligt udbytte af forløbet, og vi refererer i mit team efterfølgende stadig til elementer fra denne proces”.

ARSBERG TERAPI V/ LENE ARSBERG, PSYKOTERAPEUT MPF/SE®-TRAUMETERAPEUT – TLF: 20820727