Min baggrund

Jeg er psykoteraput MPF og certificeret chok-traume terapeut, SE® Somatic Experience Practitioner, og efterfølgende certificeret i SOMA kropsterapi, ved Sonia Gomez Phd.
Jeg har oprindelig baggrund som socialrådgiver.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening  og Somatic Experiencing® SE Foreningen i Danmark.

Jeg har en overbygningsuddannelse i supervision fra Professionshøjskolen Metropol, socialrådgiveruddannelserne.

Jeg har mange års erfaring fra flere organisatoriske sammenhænge, og med 20 års psykoterapeutisk erfaring i arbejdet med unge og voksne, bl.a. fra Sexologisk klinik Rigshospitalet, Frederiksborg Amts Misbrugscenter/Nordsjællands Misbrugscenter/Ishøj Kommune, Studenterrådgivningen, Støttecenter mod Incest/Csm Øst samt Kræftens Bekæmpelse og Børnefamilieteam i forvaltningen.

Jeg har erfaring med motivationsarbejde og trivsel, ressourcearbejde, voksnes arbejde med tab & svigt i barndommen, alkohol-forbrug og misbrug, konflikthåndtering, stress, kriser, chok og traumer.

Jeg arbejder ud fra psykodynamisk, kognitiv, systemisk og eksistentiel referenceramme og inddrager derudover traumemæssig og kropslig forståelse, herunder viden om nervesystemet, og hvorledes det kan hjælpes til større balance.
Jeg inddrager SE® og SOMA kropsterapeutisk metode efter behov.

Tilknyttet som specialist ved Socialstyrelsens videns- og specialrådgivningsorganisation fra 2008-2015 ift. voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, både ift. individuelle klienter som forløb ift. fagpersoner.

Jeg modtager løbende supervision på min egen praksis og holder mig ajour med ny udvikling.

Jeg deltager i forskellige netværks- og samarbejdskonstellationer.

ARSBERG TERAPI V/ LENE ARSBERG, PSYKOTERAPEUT MPF/SE®-TRAUMETERAPEUT – TLF: 20820727